Categories

Lam thê nao để mua

 

*** Trước khi mua sắm, bạn phải: ***

Mở tài khoản khách hàng của bạn (bắt buộc) hoặc tạo một tài khoản


1- Thực hiện mua hàng của bạn. Sau đó, ở đầu trang bên phải, nhấp vào giỏ

 

 

2- Trong rổ bấm vào >>>>> Xem rổ <<<<<

 3- Trong trang này nhấp vào
>>>> Sử dụng phiếu giảm giá <<<<
Sau đó vào ô ghi mã của phiếu giảm
Sau đó bấm vào >>>> Nộp đơn <<<<

 

 


4- Voucher giảm sẽ được áp dụng theo đơn hàngn

 

 


5- Xem ở cuối trang để biết tổng số đơn hàng có giảm

 

 


6- Chọn địa chỉ của bạn hoặc đăng ký địa chỉ của bạn, hoặc địa chỉ mới.

 

 


7- Thông tin giao hàng
- Chọn địa chỉ giao hàng của bạn hoặc nhập địa chỉ giao hàng mới

 

 


8- Phương thức giao hàng
- Chọn phương thức giao hàng Nếu bạn có một tin nhắn muốn gửi cho chúng tôi cùng với đơn đặt hàng của bạn, đây là nơi bạn phải viết tin nhắn của mình

 

 


9- Phương thức thanh toán
Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn thực hiện

 

 


10- Xác nhận đơn đặt hàng

 

 


11- Cảm ơn của chúng tôi


Banh Ngot Phap © 2021