Categories


Đăng ký với Facebook / Sau khi đăng ký, điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn vào: "Chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn"Kết nối với:

Chương Trình Đại Lý

Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng đăng nhập tại đây.

Để tạo tài khoản đại lý, điền vào mẫu bên dưới và đảm bảo rằng bạn đã điền các trường bắt buộc:
*** Lưu ý: Bạn không thể đăng ký bằng Facebook. Đăng ký đơn vị liên kết phải được thực hiện thủ công

Thông tin cá nhân

* Họ và tên lót:
* Tên:
* E-Mail:
* Điện Thoại:
Fax:

Địa chỉ của bạn

Công ty:
Trang web:
* Địa chỉ dòng 1:
Địa chỉ dòng 2:
* Thành Phố:
* Mã Bưu Điện:
* Quốc Gia:
* Vùng / Tiểu Bang:

Thông tin thanh toán

Mã Số Thuế:
Phương Thức Thanh Toán:
Tên Séc thanh toán:
PayPal Email:
Tên Ngân Hàng:
Chi nhánh:
Mã ngân hàng(SWIFT CODE):
Tên Tài Khoản:
Số Tài Khoản:

Mật Khẩu :

* Mật Khẩu:
* Nhập lại Mật Khẩu:

Xác minh


Nhập mã vào ô bên dưới:


Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản Điều kiện chung của thành viên
Fenêtre

Banh Ngot Phap © 2021