Categories


Đăng ký với Facebook / Sau khi đăng ký, điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn vào: "Chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn"Kết nối với:

Chương Trình đại lý

Banh Ngot Phap Chương trình liên kết hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận được hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết các trang web / instagram, facebook vv… để quảng bá sản phẩm nào đó. Bất kỳ giao dịch mua sản phẩm nào từ một đơn vị liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỷ lệ hoa hồng hiện tại là 10%s.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Điều kiện chung của thành viên.

Fenêtre

Banh Ngot Phap © 2021