Categories

Hướng dẫn sử dụng "Đại lý"

1- Ở cuối trang bất kỳ, nhấp vào "Đại lý".


2- Nhấp vào liên kết mới, hoặc kết nối với Facebook


3- Hoàn thành biểu mẫu
** Để thanh toán hoa hồng của bạn, hãy chọn = Chuyển khoản ngân hàng
Sau đó gửi biểu mẫu


4- Đăng ký của bạn phải được chúng tôi chấp thuận.
Bạn sẽ nhận được một email xác nhận yêu cầu của bạn.


5- Yêu cầu của bạn đã được chấp nhận, hãy truy cập trang đăng nhập tài khoản "Đại lý" của bạn và đăng nhập.


6- Tài khoản của bạn


7- Theo dõi thông tin của tôi


- Trong ô đầu tiên bạn có mã riêng tư của mình, bạn không bao giờ được chạm vào hoặc sửa đổi mã này.
Mã này đã được tự động gán cho bạn, nếu bạn xóa nhầm, chúng tôi không thể trả lại cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sao chép và ẩn mã này. Mã này sẽ được sử dụng khi bán hàng của bạn để nhận hoa hồng trên mỗi lần bán hàng.


8- Sử dụng các liên kết cho từng sản phẩm.
*** Phương pháp đầu tiên: ***
- Trong hộp (Trình tạo liên kết theo dõi), nhập chữ cái đầu tiên của sản phẩm. Tự động một danh sách sản phẩm xuất hiện.


- Nhấp vào sản phẩm bạn muốn quảng cáo,
tự động nó sẽ tạo liên kết đến sản phẩm bạn đã chọn.


- Sao chép toàn bộ liên kết và dán nó trên trang xã hội của bạn (Instragram. Facebook, Yahoo, v.v.)


*** Phương pháp thứ hai: ***
Chuyển đến trang sản phẩm

- Trong công cụ tìm kiếm của bạn, hãy sao chép địa chỉ của trang sản phẩm.
- Dán địa chỉ này vào sổ tay của bạn
- Thêm vào cuối URL = &tracking = 5fd1767ba2935 (Phải dán không có khoảng trắng)

Thí dụ:
http://gateau/index.php?route=product/product&product_id=30&tracking=5fd1767ba2935
- Sao chép địa chỉ URL với tài liệu tham khảo bán hàng của bạn và dán liên kết này vào trang xã hội của bạn.

** Bất kỳ ai nhấp vào liên kết của bạn và mua sản phẩm, hoa hồng của bạn sẽ tự động xuất hiện trong tài khoản của bạn cho mỗi lần bán hàng được thực hiện.

Yêu cầu được liên kếts
Banh Ngot Phap © 2021