Categories

Điều khoản bán hàng

MỞ ĐẦU

Người bán là nhà sản xuất các sản phẩm và dịch vụ dành riêng cho người tiêu dùng tại Việt Nam, được tiếp thị thông qua trang web https://www.banhngotphap.net
Bạn có thể xem danh sách và mô tả hàng hóa và dịch vụ do banhngotphap cung cấp trên trang web nói trên.


Điều 1: đối tượng

Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung này xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc bán trực tuyến Sản phẩm do Người bán cung cấp.


Điều 2: Quy định chung

Các Điều kiện Bán hàng Chung (ĐBC) này áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán Sản phẩm, được thực hiện thông qua các trang web banhngotphap, là một phần không thể tách rời của Hợp đồng giữa Người mua và Người bán.
Người bán có quyền sửa đổi các điều kiện này bất kỳ lúc nào bằng cách xuất bản phiên bản mới trên trang web của mình.
ĐBC áp dụng sau đó là những ĐBC có hiệu lực vào ngày thanh toán (hoặc thanh toán đầu tiên trong trường hợp thanh toán nhiều lần) của đơn đặt hàng.
Bạn có thể xem các T & C này trên trang web theo địa chỉ sau:
https://www.banhngotphap.net/dieu-khoan-ban-hang
Banhngotphap cũng đảm bảo rằng sự chấp nhận của họ là rõ ràng và không được bảo tồn bằng cách thiết lập hộp kiểm và nhấp chuột xác nhận.

Khách hàng tuyên bố đã đọc tất cả các Điều kiện Bán hàng Chung này và các Điều kiện Bán hàng Đặc biệt liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ nếu có, và chấp nhận chúng mà không bị hạn chế hoặc đặt trước.
Khách hàng xác nhận rằng anh ta đã nhận được lời khuyên và thông tin cần thiết để đảm bảo rằng ưu đãi đáp ứng nhu cầu của anh ta.
Khách hàng tuyên bố có thể ký hợp đồng hợp pháp theo luật pháp Việt Nam hoặc đại diện hợp lệ cho thể nhân hoặc pháp nhân mà mình cam kết.
Trừ khi được chứng minh khác, thông tin do banhngotphap ghi lại là bằng chứng cho mọi giao dịch.


Điều 3: Giá cả

Giá của các sản phẩm được bán trên trang web của chúng tôi được thể hiện bằng đồng Việt Nam và được xác định chính xác trên các trang mô tả sản phẩm.
Chúng cũng được thể hiện bằng đồng Việt Nam đã bao gồm tất cả các loại thuế trên trang đặt hàng sản phẩm và không bao gồm chi phí vận chuyển cụ thể.
Banhngotphap có quyền thay đổi giá bất kỳ lúc nào trong tương lai.
Các chi phí viễn thông cần thiết để truy cập các trang web banhngotphap do Khách hàng chịu trách nhiệm. Nếu có, cả chi phí giao hàng.


Điều 4: Giao kết hợp đồng trực tuyến

Khách hàng phải thực hiện theo một loạt các bước dành riêng cho từng Sản phẩm do Người bán cung cấp để có thể đặt hàng.
Tuy nhiên, các bước được mô tả dưới đây là có hệ thống:
➢ Thông tin về các đặc tính cơ bản của Sản phẩm;
➢ Lựa chọn Sản phẩm, nếu có các tùy chọn và chỉ dẫn về dữ liệu khách hàng cần thiết (nhận dạng, địa chỉ, v.v.)
➢ Chấp nhận các Điều kiện Bán hàng Chung này.
➢ Xác minh các yếu tố của đơn đặt hàng và nếu cần, sửa chữa các sai sót.
➢ Làm theo hướng dẫn thanh toán, thanh toán sản phẩm.
➢ Giao nhận sản phẩm.
Sau đó, Khách hàng sẽ nhận được xác nhận qua email về việc thanh toán cho đơn đặt hàng, cũng như xác nhận đã nhận đơn đặt hàng.
Anh ta sẽ nhận được một bản sao .pdf của các điều kiện bán hàng chung này. Đối với các sản phẩm được giao, việc giao hàng này sẽ được thực hiện đến địa chỉ mà Khách hàng chỉ định. Với mục đích hoàn thành đơn hàng, Khách hàng cam kết cung cấp các yếu tố nhận dạng thực sự của họ.
Người bán có quyền từ chối đơn đặt hàng, ví dụ như đối với bất kỳ yêu cầu bất thường nào, được thực hiện với thiện ý hoặc vì bất kỳ lý do chính đáng nào.


Điều 5: Sản phẩm và dịch vụ

Các đặc điểm cơ bản của hàng hóa, dịch vụ và giá cả tương ứng của chúng được cung cấp cho người mua trên trang web banhngotphap.
Khách hàng xác nhận đã nhận được thông tin chi tiết về chi phí giao hàng cũng như các điều khoản thanh toán, giao hàng và thực hiện hợp đồng.
Người bán cam kết chỉ thực hiện đơn đặt hàng của Khách hàng trong giới hạn số lượng Sản phẩm có sẵn. Nếu không, Người bán sẽ thông báo cho Khách hàng.
Thông tin hợp đồng này được trình bày chi tiết và bằng ngôn ngữ Venamian. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng là đối tượng của bản tóm tắt và xác nhận trong quá trình xác nhận đơn hàng. Các bên đồng ý rằng các hình ảnh minh họa hoặc hình ảnh của sản phẩm được chào bán không có giá trị hợp đồng. Thời hạn hiệu lực của ưu đãi Sản phẩm và giá của chúng được quy định trên trang web banhngotphap, cũng như thời hạn tối thiểu của các hợp đồng được cung cấp khi các hợp đồng này liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ liên tục hoặc định kỳ. Trừ khi có điều kiện đặc biệt, các quyền được cấp dưới đây chỉ được cấp cho thể nhân ký lệnh (hoặc người nắm giữ địa chỉ email được giao tiếp).
Theo quy định của pháp luật liên quan đến việc tuân thủ và các khuyết tật tiềm ẩn, Người bán đổi sản phẩm bị lỗi hoặc sản phẩm không tương ứng với đơn đặt hàng.


Điều 6: Giữ nguyên điều khoản tiêu đề

Các sản phẩm vẫn là tài sản của banhngotphap cho đến khi thanh toán đủ giá.


Điều 7: Điều khoản giao hàng

Các sản phẩm được giao đến địa chỉ giao hàng đã được chỉ định khi đặt hàng và thời gian được chỉ định. Thời gian này không tính đến thời gian chuẩn bị đơn hàng.
Khi việc giao hàng yêu cầu một cuộc hẹn với Khách hàng (cá nhân hóa các sản phẩm), sau đó sẽ liên lạc qua điện thoại để cùng nhau thống nhất về các điều khoản cung cấp các yếu tố cần thiết để việc giao hàng được hoàn thành thành công.
Khi Khách hàng đặt mua nhiều sản phẩm cùng một lúc, họ có thể có thời gian giao hàng khác nhau được gửi theo các phương thức sau: Bưu điện cổ điển, bằng xe khách hoặc nhà vận chuyển tư nhân.
Trong trường hợp giao hàng bị chậm trễ, Khách hàng sẽ được thông báo bằng email đến địa chỉ email đã cung cấp.
Trong trường hợp giao hàng trễ, Khách hàng sẽ được thông báo bằng email đến địa chỉ email đã cung cấp hoặc qua điện thoại.
Người bán cung cấp đầu mối liên hệ qua điện thoại (chi phí cuộc gọi nội hạt từ điện thoại cố định) được nêu trong email xác nhận đơn đặt hàng để theo dõi đơn đặt hàng.
Người bán nhắc nhở rằng khi Khách hàng sở hữu sản phẩm, rủi ro mất mát hoặc hư hỏng đối với sản phẩm sẽ được chuyển giao cho anh ta.
Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho bên vận chuyển về bất kỳ sự đặt trước nào về sản phẩm được giao.


Điều 8: Tính khả dụng và trình bày

Các đơn đặt hàng sẽ được xử lý trong giới hạn số lượng hàng có sẵn của chúng tôi hoặc tùy thuộc vào sản xuất mới.
Trong trường hợp một mặt hàng không có sẵn trong thời gian vượt quá 7 ngày làm việc, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức về thời gian giao hàng dự kiến và đơn đặt hàng cho mặt hàng này có thể bị hủy theo yêu cầu. Sau đó, Khách hàng có thể yêu cầu một khoản tín dụng cho số tiền của mặt hàng.


Điều 9: thanh toán

Thanh toán đến hạn ngay khi đặt hàng, kể cả đối với các sản phẩm đặt trước. Khách hàng có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
Sau khi khách hàng thực hiện thanh toán, giao dịch sẽ được ghi nợ ngay lập tức sau khi xác minh thông tin.


Điều 10: thời gian rút tiền

Người tiêu dùng có thời hạn hai ngày rõ ràng để thực hiện quyền rút tiền của mình mà không cần phải giải thích lý do hoặc trả tiền phạt.
Nếu quyền thu hồi được thực hiện trong khoảng thời gian nói trên, thì chỉ giá của (các) sản phẩm đã mua sẽ được hoàn lại.
Thủ tục hoàn tiền:
Việc hoàn tiền được thực hiện trong vòng 15 ngày bằng chuyển khoản vào tài khoản của Khách hàng.


Điều 11: Khiếu nại

Nếu cần, Người mua có thể gửi khiếu nại bằng cách liên hệ với banhngotphap theo địa chỉ liên hệ sau:
contact@banhngotphap.net


Điều 12: Quyền sở hữu trí tuệ

Thương hiệu, tên miền, sản phẩm, hình ảnh, video, văn bản hoặc nói chung là bất kỳ thông tin nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ và vẫn là tài sản độc quyền của người bán.
Không có chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ nào được thực hiện thông qua các ĐBC này.
Mọi sự sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần những hàng hóa này vì bất kỳ lý do gì đều bị nghiêm cấm.


Điều 13: Bất khả kháng

Việc thực hiện các nghĩa vụ của Người bán khi kết thúc các phần quà này sẽ bị đình chỉ trong trường hợp xảy ra một sự kiện ngẫu nhiên hoặc bất khả kháng có thể ngăn cản việc thực hiện của Người bán.
Người bán sẽ thông báo cho khách hàng về việc xảy ra sự kiện như vậy trong thời gian sớm nhất.


Điều 14: Vô hiệu và sửa đổi hợp đồng

Nếu một trong các quy định của hợp đồng này bị hủy bỏ, thì sự vô hiệu này sẽ không kéo theo sự vô hiệu của các điều khoản khác mà sẽ vẫn có hiệu lực giữa các bên.
Mọi sửa đổi hợp đồng chỉ có hiệu lực sau khi các bên có thỏa thuận bằng văn bản và ký kết.


Điều 15: Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Theo các quy định của chúng tôi, bạn có quyền đặt câu hỏi, truy cập, sửa đổi, phản đối và cải chính dữ liệu cá nhân của mình.
Bằng cách tuân thủ các điều kiện bán hàng chung này, bạn đồng ý rằng chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu này để thực hiện hợp đồng này. Bằng cách nhập địa chỉ email của bạn vào trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email chứa thông tin và khuyến mại liên quan đến các sản phẩm do banhngotphap xuất bản.
Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ lúc nào. Tất cả những gì bạn cần làm là nhấp vào liên kết ở cuối email của chúng tôi hoặc liên hệ với banhngotphap. Chúng tôi theo dõi lưu lượng truy cập trên toàn bộ trang web của mình. Đối với điều này, chúng tôi sử dụng các công cụ như Google Analytics.


Điều 16: luật hiện hành

Tất cả các điều khoản xuất hiện trong các điều kiện mua bán chung này, cũng như tất cả các giao dịch mua bán được đề cập trong đó sẽ tuân theo pháp luật Việt Nam.


Banh Ngot Phap © 2021