Categories

Đăng ký với Facebook

1- Trang chủ
Ở đầu trang chủ, nhấp vào >>>>> Tạo tài khoản <<<<<<

 

 2- Continue_with_fb
Nhấp vào logo facebook
hoặc
điền thủ công vào biểu mẫu đăng ký

 
3- Nhận dạng Facebook
Nhập mật khẩu facebook của bạn

 
4- Tài khoản của bạn đã được tạo
Bấm vào >>>>> Sửa đổi thông tin tài khoản <<<<<< br />

 5- Hoàn thành, thiếu thông tin
Điền đầy đủ thông tin được đánh dấu sao đỏ

 
6- Thông tin được cập nhật
Thông tin cá nhân của bạn đã được cập nhật, bây giờ bạn có thể
duyệt trang web và mua các sản phẩm bánh ngọt của chúng tôi

 Bạn có muốn biết cách mua hàng trên trang web của chúng tôi không ?
Nhấp vào: Cách mua


Banh Ngot Phap © 2021