Categories

Cách sử dụng phiếu giảm giá

1- Mua hàng của bạn
Chọn bánh ngọt yêu thích của bạn mà không quên số lượng mong muốn
Sau đó đi đến giỏ hàng của bạn


2- Giỏ sơ bộ của bạn
Kiểm tra các mặt hàng của bạn xem chúng có phù hợp với mong muốn của bạn trong giỏ này không

Sau đó nhấp vào: Xem giỏ hàng
3- Giỏ của bạn
Trong giỏ này, bạn có thể thay đổi tùy chọn số lượng của mình cho mỗi chiếc bánh ngọt.
Trên trang này, bạn phải nhập phiếu giảm giá của mình4- Lưu
Sau khi xác thực phiếu giảm giá của bạn,
mức giảm áp dụng cho số lượng mua hàng của bạn.
Tiếp tục xác thực đơn đặt hàng của bạn cho đến khi thanh toán cho bánh ngọt của bạn.

 


Banh Ngot Phap © 2021